ભારતીય ગાય નું દૂધ શા માટે પીવું જોઇએ તેના 10 કારણો

જ્યારે મેં  એક સમાચાર વાંચ્યા કે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીને ગાયના પેશાબમાં સોનું મળ્યું છે , હું સંપૂર્ણપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો!…